sEMINARIA

Informacje organizacyjne:

TERMIN: 16 listopada 2022, godz. 10:00-13:00
MIEJSCE: Hotel FOCUS Premium Gdańsk, ul. Nad Stawem 5
PROWADZĄCY: Jacek Czarnowski
KOSZT: 80 zł netto (płatne przelewem przed seminarium)
ZGŁOSZENIA:​ mailowo na adres aneta.wieliczko@sandler.com

W programie między innymi:

 • Elementy efektywnego zarządzania zespołem sprzedażowym.

 • Najczęstsze przyczyny porażek handlowych – skąd się biorą?

 • Źródła efektywności w kontaktach z klientami.

 • Rola ceny w procesie sprzedaży.

 • Filozofia sprzedaży wg Sandlera.

 • Filary Sandlera – najważniejsze elementy procesu sprzedaży.

Dla kogo przeznaczone jest to spotkanie:

 • osób zarządzających sprzedażą,

 • właścicieli firm,

 • sprzedających specjalistów.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko: *
Adres e-mail: *
Numer telefonu: *
W jakich godzinach najlepiej się z Tobą kontaktować?
Powód kontaktu *
Wpisz swoją wiadomość:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) przez Cetus Consulting Jacek Czarnowski oraz Cetus Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 lok. 208. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.*

Informacje promocyjne
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących konferencji i szkoleń organizowanych przez firmy Cetus Consulting Jacek Czarnowski, Cetus Consulting Sp. z o.o. oraz Sandler Training drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Informacje organizacyjne:

TERMIN: 16 listopada 2022, godz. 10:00-13:00
MIEJSCE: Hotel FOCUS Premium Gdańsk, ul. Nad Stawem 5
PROWADZĄCY: Jacek Czarnowski
KOSZT: 80 zł netto (płatne przelewem przed seminarium)
ZGŁOSZENIA: mailowo na adres aneta.wieliczko@sandler.com

W programie inspiracje i rady na poniższe pytania:

 • Jaki styl sprzedaży prezentuje Twój zespół? Czy ten styl daje wysoką efektywność? Czy może Twoi ludzie są przepracowani, a nie wszystkie zadania, które wykonują, mają sens sprzedażowy? Czy Twoi ludzie są wystarczająco aktywni?

 • Jak ocenić kontrolę nad organizacją sprzedażową, którą zarządzasz? Czy masz wrażenie, że trzymasz w ręku wszystkie sznurki i wiesz, za który pociągnąć, żeby zmienić kierunki działania swojego zespołu? Dlaczego handlowcy nie chcą zmian?

 • Jaki jest Twój styl zarządzania zespołem? Czy system motywacyjny wynagradza handlowców w sposób nieadekwatny do wysiłków? Czy zapewniasz członkom swojego zespołu odpowiedni rozwój i wsparcie? Jak Twój styl zarządzania wpływa na poziom stresu, jaki sam odczuwasz w pracy?

Dla kogo przeznaczone jest to spotkanie:

 • dyrektorzy, kierownicy i menedżerowie sprzedaży wszystkich szczebli  i specjalności,

 • kierownicy działów obsługi klienta oraz kierownicy działów wsparcia sprzedaży,

 • prezesi, członkowie zarządu i dyrektorzy zarządzający nadzorujący sprzedaż.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko: *
Adres e-mail: *
Numer telefonu: *
W jakich godzinach najlepiej się z Tobą kontaktować?
Powód kontaktu *
Wpisz swoją wiadomość:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) przez Cetus Consulting Jacek Czarnowski oraz Cetus Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 lok. 208. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.*

Informacje promocyjne
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących konferencji i szkoleń organizowanych przez firmy Cetus Consulting Jacek Czarnowski, Cetus Consulting Sp. z o.o. oraz Sandler Training drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Informacje organizacyjne:

TERMIN: 16 listopada 2022, godz. 10:00-13:00 
MIEJSCE: Hotel FOCUS Premium Gdańsk, ul. Nad Stawem 5
PROWADZĄCY: Jacek Czarnowski
KOSZT: 80 zł netto (płatne przelewem przed seminarium)
ZGŁOSZENIA: mailowo na adres aneta.wieliczko@sandler.com

W programie między innymi:

 • Czynniki efektywności w zarządzaniu zespołem
  sprzedaży. Skąd się biorą różnice w typach procesów sprzedaży.

 • Jak patrzeć na sprzedaż i zarządzanie sprzedażą, żeby wiedzieć nad czym pracować (na przykładzie badania sprawności sprzedaży zespołów SalesScanner).

 • Jakich handlowców potrzebujemy i jak rozwijać tych, których już mamy – w zależności od typu procesu sprzedaży. Stosowanie narzędzia FinxS Sales Assessment.

Dla kogo przeznaczone jest to spotkanie:

 • dyrektorzy sprzedaży, kierownicy lub menedżerowie sprzedaży każdego szczebla i specjalności,

 • kierownicy działu obsługi klienta lub kierownicy
  działu wsparcia sprzedaży,

 • prezesi, członkowie zarządu i dyrektorzy zarządzający nadzorujący sprzedaż.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko: *
Adres e-mail: *
Numer telefonu: *
W jakich godzinach najlepiej się z Tobą kontaktować?
Powód kontaktu *
Wpisz swoją wiadomość:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) przez Cetus Consulting Jacek Czarnowski oraz Cetus Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 lok. 208. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.*

Informacje promocyjne
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących konferencji i szkoleń organizowanych przez firmy Cetus Consulting Jacek Czarnowski, Cetus Consulting Sp. z o.o. oraz Sandler Training drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Informacje organizacyjne:

TERMIN: 13 grudnia 2022, godz. 09:00-12:00
MIEJSCE: Hotel FOCUS Premium Gdańsk, ul. Nad Stawem 5
PROWADZĄCY: Jacek Czarnowski
KOSZT: 80 zł netto za osobę (płatne przelewem przed seminarium)
ZGŁOSZENIA: mailowo na adres aneta.wieliczko@sandler.com

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Jakie są sposoby na sprawdzenie sprawności zespołu sprzedaży?

 • Które elementy proefektywnościowe zależą od handlowców, a jakie od menedżerów?

 • Jakie są kluczowe czynniki wpływające na efektywność sprzedażową firmy?

 • Na co zwrócić uwagę przy konstruowaniu i wdrażaniu programów doradczych związanych z rozwojem sprzedaży?

Dla kogo przeznaczone jest to spotkanie:

 • menedżerowie sprzedaży,

 • osoby nadzorujące sprzedaż,

 • właściciele/współwłaściciele firm,

 • członkowie zarządów.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko: *
Adres e-mail: *
Numer telefonu: *
W jakich godzinach najlepiej się z Tobą kontaktować?
Powód kontaktu *
Wpisz swoją wiadomość:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) przez Cetus Consulting Jacek Czarnowski oraz Cetus Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 lok. 208. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.*

Informacje promocyjne
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących konferencji i szkoleń organizowanych przez firmy Cetus Consulting Jacek Czarnowski, Cetus Consulting Sp. z o.o. oraz Sandler Training drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Informacje organizacyjne:

TERMIN: 24 kwietnia 2024, godz. 11:30-12:15
MIEJSCE: online na platformie Clickmeeting
PROWADZĄCY: Paula Leśniewska, Jakub Szajkowski
KOSZT: darmowy

Podczas spotkania poruszymy następujące tematy:

 • Skąd się biorą braki asertywności u handlowców.

 • Wpływ braku asertywnych postaw na proces sprzedaży.

 • Możliwe konsekwencje finansowe nieasertywnych zachowań handlowców.

Dla kogo przeznaczone jest to spotkanie:

 • handlowcy oraz osoby zarządzające zespołem sprzedaży

Kim są prowadzący:

 • Paula Leśniewska - trener sprzedaży i zarządzania sprzedażą Sandler Training, praktyk, coach

 • Jakub Szajkowski - trener sprzedaży Sandler Training, konsultant

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko: *
Adres e-mail: *
Numer telefonu: *
W jakich godzinach najlepiej się z Tobą kontaktować?
Powód kontaktu *
Wpisz swoją wiadomość:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) przez Cetus Consulting Jacek Czarnowski oraz Cetus Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 lok. 208. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.*

Informacje promocyjne
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących konferencji i szkoleń organizowanych przez firmy Cetus Consulting Jacek Czarnowski, Cetus Consulting Sp. z o.o. oraz Sandler Training drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Informacje organizacyjne:

TERMIN: 13 marca 2024, godz. 12:00-13:00
MIEJSCE: online na platformie Clickmeeting
PROWADZĄCY: Paula Leśniewska, Małgorzata Kociniewska, Aleksandra Piotrowska, Edyta Walo
KOSZT: darmowy

Czego dotyczy to spotkanie:

O pozycji i wyzwaniach Kobiet w polskim biznesie porozmawiamy z Kobietami, które praktykują w nim od lat i to z licznymi sukcesami.
 

Kim są prowadzący:

 • Paula Leśniewska - trener sprzedaży i zarządzania sprzedażą Sandler Training,  coach

 • Małgorzata Kociniewska – ekspertka handlu zagranicznego w Santander Bank Polska S.A.

 • Aleksandra Piotrowska – właścicielka jednego z największych biur „Dom Nieruchomości”

 • Edyta Walo – przedstawicielka handlowa z Terra Recycling, funkcjonująca w męskim świecie.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko: *
Adres e-mail: *
Numer telefonu: *
W jakich godzinach najlepiej się z Tobą kontaktować?
Powód kontaktu *
Wpisz swoją wiadomość:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) przez Cetus Consulting Jacek Czarnowski oraz Cetus Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 lok. 208. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.*

Informacje promocyjne
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących konferencji i szkoleń organizowanych przez firmy Cetus Consulting Jacek Czarnowski, Cetus Consulting Sp. z o.o. oraz Sandler Training drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.