finxs sales assessment

FinxS Sales Assessment to narzędzie diagnostyczne badające 18 kluczowych kompetencji sprzedażowych.

 

FSA diagnozuje mocne obszary handlowca oraz wskazuje obszary do pracy, mierząc nastawienie, dotychczasowe doświadczenie oraz percepcję własnych kompetencji. Badanie przeznaczone jest dla handlowców, przedstawicieli handlowych i specjalistów ds. sprzedaży wszystkich specjalności, sprzedających zarówno w terenie jak i stacjonarnie.

Badanie przeprowadzane jest za pomocą kwestionariusza on-line. Zawarte w nim pytania mierzą poziom kompetencji między innymi takich jak: prospecting, kwalifikowanie kontaktów, budowanie relacji, działanie zgodnie z procesem, radzenie sobie z obiekcjami, inicjatywa czy efektywne wykorzystanie czasu.
 

Raporty zawierają szczegółowy opis wyniku respondenta dla każdej z 18 kompetencji, stopień dopasowania do poszczególnych typów procesów sprzedaży oraz zindywidualizowane wskazówki rozwojowe. W przypadku, gdy badaniu podlegają członkowie zespołu sprzedaży, menedżer otrzymuje jeden raport mapujący kompetencje całego zespołu.

Jak wykorzystać badanie ?

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko: *
Adres e-mail: *
Numer telefonu: *
W jakich godzinach najlepiej się z Tobą kontaktować?
Powód kontaktu *
Wpisz swoją wiadomość:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) przez Cetus Consulting Jacek Czarnowski oraz Cetus Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 lok. 208. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.*

Informacje promocyjne
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących konferencji i szkoleń organizowanych przez firmy Cetus Consulting Jacek Czarnowski, Cetus Consulting Sp. z o.o. oraz Sandler Training drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.