nasze wartości

Nie bierzemy każdego zlecenia.

Za każdym razem najpierw przeprowadzamy diagnozę aktualnej sytuacji klienta, aby ocenić czy możemy podjąć się wyzwania. Dopiero po przeprowadzeniu analizy możemy zaproponować odpowiednie narzędzia, programy i elementy wdrożeniowe.

Wdrażamy szeroko
rozumianą strategię
WIN-WIN w sprzedaży.

Nie promujemy efektywności sprzedażowej za wszelką cenę. Według nas, tylko partnerska sprzedaż daje obu stronom transakcji szanse na zadowolenie i długoterminową współpracę. Mówiąc o strategii WIN-WIN pamiętamy również o pilnowaniu godziwej marży sprzedającego.

Promujemy mądrą
i odpowiedzialną sprzedaż - sprzedaż bez przemocy.

Unikamy manipulacji i missellingu. Promujemy metody sprzedaży związaną z dbałością o środowisko, planetę i społeczności lokalne.