Efektywna Sprzedaż Usług
Biur Rachunkowych


wg modelu Sandler Selling System

Na konferencji „Zmieniamy oblicze biur rachunkowych”, która odbyła się w Gdańsku 7 czerwca 2024, prowadzący niniejsze szkolenie - Jacek Czarnowski - pokazał koncepcję czterech etapów rozwoju biur rachunkowych: ETAP1 – Budowa portfela klientów; Etap 2 – Segmentacja; ETAP 3 – Porządki w portfelu. Świadoma sprzedaż; ETAP 4 – Specjalizacja. Aktywna sprzedaż.
Do każdego z etapów dołączona została strategia rozwoju biura i sprzedaży usług. Pod koniec prelekcji padły pytania z sali: - Kiedy będziemy mogli uczestniczyć w szkoleniu na ten temat? Prelegent zapytał: - A kiedy chcecie? Odpowiedzi z sali: - We wrześniu. W związku z tym, zapraszamy Was na to szkolenie.

Sprzedaż usług biur rachunkowych to temat często pomijany i bardzo rzadko poruszany podczas konferencji czy szkoleń. Okazuje się, że sensowna strategia biznesowa i kompetencje sprzedażowe są konieczne, żeby wprowadzić biuro na bezpieczny poziom działania i rozpocząć stabilny rozwój. Problemem jest często niechęć do działań sprzedażowych wśród właścicielek i właścicieli biur. Jako ekspertki i eksperci innych dziedzin wolą zajmować się sprawami, na których się znają. Sprzedaż ma poza tym złe konotacje biznesowe. Na szkoleniu podniesiemy nie tylko Wasze kompetencje sprzedażowe, ale pokażemy też jak się sprzedaży nie bać, a nawet ją polubić 😊

Jakie kwestie poruszamy na szkoleniu?

Dla kogo jest ten program szkoleniowy?

PROGRAM

DZIEŃ 1

STRATEGIA SPRZEDAŻY BIUR RACHUNKOWYCH. BUDOWANIE ASERTYWNYCH RELACJI. KONTRAKTOWANIE PRZEBIEGU PROCESU SPRZEDAŻY
 • Etapy rozwoju i strategia sprzedaży biur rachunkowych

 • Analiza standardowych zachowań klientów w procesie sprzedaży i obsługi klienta.

 • Filary systemu Sandlera. Filozofia procesu Sandler Selling System. Strategia WIN-WIN.

 • Triada relacyjna – baza do budowania relacji z klientami.

 • Podstawowe narzędzia budowania asertywnych relacji.

 • Strategia Negatywnego Odwracania – jak być postrzeganym jako doradca. Sztuka mówienia NIE w procesach sprzedaży i obsługi klienta.

 • Kontraktowanie – umawianie się z klientem na przebieg procesu sprzedaży.

DZIEŃ 2

SPRZEDAŻOWE WARTOŚCI BIUR RACHUNKOWYCH. OCENA POTENCJAŁU DO WSPÓŁPRACY KLIENTÓW
 • Sprzedażowe wartości usług biur rachunkowych w kontekście bólów klienta. Umiejętność wykorzystania zalet i mocnych stron działania biur, adekwatnie do sytuacji klienta.

 • Technika lejka bólu – proces oceny potencjału do współpracy klientów biur rachunkowych. Dochodzenie do ukrytych problemów klienta i ich konsekwencji.

 • Techniki relacyjne – WPROST - wprowadzanie do rozmów z klientami trudnych tematów.

 • Rozmowa o cenie usługi i zasobach potrzebnych do podjęcia współpracy.

 • Sposób prezentowania zasad współpracy – reakcja na odkryte problemy klienta.

 • Zamykanie sprzedaży – technika termometru.

   

Masz pytania/wątpliwości? Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.

 

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko: *
Adres e-mail: *
Numer telefonu: *
W jakich godzinach najlepiej się z Tobą kontaktować?
Powód kontaktu *
Wpisz swoją wiadomość:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) przez Cetus Consulting Jacek Czarnowski oraz Cetus Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 lok. 208. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.*

Informacje promocyjne
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących konferencji i szkoleń organizowanych przez firmy Cetus Consulting Jacek Czarnowski, Cetus Consulting Sp. z o.o. oraz Sandler Training drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

KONSULTANT PROWADZĄCY

Jacek Czarnowski

Trener sprzedaży i zarządzania sprzedażą, konsultant, facylitator.

Pełnił stanowiska dyrektora sprzedaży i dyrektora marketingu na rynkach FMCG, mody i usług. Absolwent geografii i studiów MBA na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył też Akademię Konsultantów Zarządzania, Akademię Coachingu Biznesowego oraz Szkołę Facylitacji Pathways.

Od 2010 licencjonowany trener i konsultant Sandler Training. Właściciel gdańskiej firmy Cetus Consulting – franczyzobiorcy Sandler Training. Realizuje projekty skierowane do kadry menedżerskiej i handlowej, prowadzące do zwiększenia efektywności sprzedażowej. W jego szkoleniach, wykładach i seminariach wzięło udział ponad 11.000 osób.

Wykładał na studiach MBA na Uniwersytecie Gdańskim oraz Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Gdyni. Twórca i organizator największej w północnej Polsce cyklicznej konferencji dla menedżerów sprzedaży – odbywającej się od 2012 r. w Gdańsku "Morfologii Sprzedaży" i od 2018 r. "Morfologii Przywództwa".

ORGANIZACJA I TERMINARZ

Dwa dni warsztatów szkoleniowych w godzinach:
05.09.2024 – 9:30–17:30
06.09.2024 – 8:30–16:30
Sesje odbędą się na sali szkoleniowej w formule stacjonarnej w Warszawie, Metrum ¾, ul. Równoległa 4a
Terminy: 5-6 września 2024
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe na licencji Sandler Training.
Cena:
 • zgłoszenie do 31 lipca – 2 000 netto za osobę
 • zgłoszenie do 23 sierpnia – 2 250 netto za osobę
 • zgłoszenie po 23 sierpnia – 2 500 netto za osobę
Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Aneta Wieliczko
biuro@cetusconsulting.pl
+48 692 131 682

Masz pytania/wątpliwości? Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.

 

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko: *
Adres e-mail: *
Numer telefonu: *
W jakich godzinach najlepiej się z Tobą kontaktować?
Powód kontaktu *
Wpisz swoją wiadomość:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) przez Cetus Consulting Jacek Czarnowski oraz Cetus Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 lok. 208. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.*

Informacje promocyjne
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących konferencji i szkoleń organizowanych przez firmy Cetus Consulting Jacek Czarnowski, Cetus Consulting Sp. z o.o. oraz Sandler Training drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.