EFEKTYWNE
ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ


program dla dyrektorów sprzedaży

Program przygotowany zgodnie z metodyką Sandler Management Solutions, został zaprojektowany dla liderów odpowiedzialnych za zarządzanie sprzedażą i strategiczny rozwój organizacji (właściciele, dyrektorzy, menadżerowie). Program jest skierowany dla osób:​
- szukających sposobu na poprawę efektywności sprzedaży;
- niezadowolonych z osiąganego poziomu sprzedaży lub zyskowności;
- nie mających jasno zdefiniowanej strategii sprzedaży i rozwoju biznesu;
- nie mających poczucia kontroli nad osiąganymi rezultatami sprzedażowymi;
- planują szybki wzrost lub wejście na nowe rynki.

Założenia programu

Program Efektywne Zarządzanie Sprzedażą wg modelu Sandler Management Solutions obejmuje obszary niezbędne do skutecznego funkcjonowania w roli szefa firmy czy skutecznego menadżera szefa sprzedaży:
 

 • Strategia sprzedaży
  (wizja, segmentacja, propozycja wartości)

 • Praca nad osobistą efektywnością działania
  (wgląd w samego siebie, moje wartości, przekonania i cele, jak oddziałuję na innych)

 • Taktyka zarządzania sprzedażą
  (oparta na 3 głównych rolach menadżera: przełożony, trener i mentor)


Program jest prowadzony przez najbardziej doświadczonych trenerów Sandlera w Polsce.

Warsztaty Sandler Management Systems

Program składa się z 12 całodniowych zjazdów raz na miesiąc.
Program realizowany jest w formule naprzemiennej (7 spotkań stacjonarnych + 5 online).
Zjazdy stacjonarne poświęcone są w całości na warsztat (9.30-16.30).
W terminach sesji online pierwsza część jest poświęcona na warsztat (9.30-13.15), a popołudniowa na sesję Mastermind (14.00-16.30), opisaną w dalszej części oferty.
Każdy warsztat jest poświęcony jednemu tematowi. Zajęcia złożone są w 30% z inspiracji i wykładu eksperckiego trenerów Sandlera, 50% z ćwiczeń i symulacji oraz w 20% z analizy sytuacji biznesowych zgłaszanych przez uczestników.
Uczestnicy otrzymują gotowe narzędzia do wykorzystania w trakcie warsztatu i do zastosowania w codziennej pracy. Dodatkowo, w ramach każdego warsztatu uczestnicy dostają zadania wdrożeniowe, służące do wdrożenia poznanych metod i prowadzące do zbudowania sprawnej machiny sprzedażowej i silnego zespołu.

Diagnoza

Program rozpoczyna się od indywidualnej diagnozy potencjału przywódczego.

Uczestnik uzyskuje lepszą świadomość swoich charakterystycznych cech i zachowań menadżerskich oraz swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju.

Do badania potencjału przywódczego wykorzystujemy licencjonowane narzędzie psychometryczne OutMatch®, mierzące kluczowe kompetencje lidera firmy i szefa sprzedaży.

Kwestionariusz jest wypełniany on-line.

Po otrzymaniu raportu odbywa się indywidualna sesja konsultacyjna. W efekcie sesji, lider ma ustalony indywidualny plan rozwoju kompetencji menadżerskich.

Sesja MasterMind

Celem sesji MasterMind jest wzajemne wspieranie się w osiąganiu założonych celów biznesowych. Sesje służą do wspólnego szukania rozwiązań, dzielenia się wiedzą i wzajemnego wsparcia.


Istotą sesji MasterMind jest ukierunkowanie na działanie. Pod koniec każdego spotkania uczestnik wybiera zadanie do zrealizowania przed kolejnym spotkaniem.


Sesje MasterMind będą odbywały się zaraz po sesji warsztatowej. Głównym tematem spotkań będzie podnoszenie efektywności sprzedażowej organizacji.


Sesje MasterMind będą odbywały się w 3-5 osobowej grupie. W celu zapewnienia dynamiki procesu grupowego i wymiany różnorodnych doświadczeń, uczestnicy będą mieli okazję pracować w różnych konfiguracjach osobowych.


Sesje MasterMind będą odbywały się po każdym warsztacie online.

ZAKRES MERYTORYCZNY

1

WIZJA ROZWOJU SPRZEDAŻY W ORGANIZACJI.
 • Dlaczego misja i wizja?

 • Znaczenie wizji w budowaniu kultury organizacyjnej.

 • Test „korytarzowy” – kto zna sens istnienia i główne cele organizacji.

 • Etapy budowanie misji i wizji organizacji.

2

SEGMENTACJA RYNKU I SFORMUŁOWANIE KLUCZOWYCH WARTOŚCI DLA KLIENTÓW.
 • Do kogo kierujecie swoją ofertę?

 • Jakie bóle rozwiązujecie w poszczególnych segmentach?

 • Kryteria wyboru głównych segmentów.

 • Priorytetyzacja segmentów/ produktów.

 • Voice of the Client – dlaczego warto rozmawiać z klientami?

3

BUDOWANIE STRATEGII RYNKOWEJ. CZYNNIKI KONKUROWANIA I STRATEGICZNE PRIORYTETY ROZWOJU.
 • Wnioski z Voice of the Client.

 • Budowanie Person zakupowych wg stanowisk i motywacji zakupowych.

 • Co nas realnie wyróżnia na tle konkurencji?

 • Budowanie kanw konkurowania.

 • Gdzie szukać innowacji?

 • Kanwa TO BE.

4

OPTYMALIZACJA PROCESU SPRZEDAŻY. CELE I AKTYWNOŚCI SPRZEDAŻOWE.
 • Twój aktualny proces sprzedaży.

 • Typowe pułapki w procesie sprzedaży.

 • Budowanie i optymalizacja procesu sprzedaży.

 • Jak połączyć osobiste cele z celami firmowymi?

 • Tworzenie indywidulanego planu aktywności sprzedażowych.

5

ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI.
 • Profil kompetencyjny.

 • Kompetencje w 4 typach sprzedaży.

 • Model SEARCH.

 • Jak badać poziom kompetencji sprzedażowych? Przegląd narzędzi do badania kompetencji sprzedażowych.

 • Prowadzenie rozmowy rozwojowej.

6

BUDOWANIE KULTURY ODPOWIEDZIALNOŚCI. MONITOROWANIE AKTYWNOŚCI I WYNIKÓW. 
 • Wspieram i wymagam.

 • Czym jest „Accountability”?

 • Zarządzanie wynikiem vs. zarządzanie aktywnościami.

 • Komunikacja monitorująca i korygująca.

 • Linia interwencji menadżerskiej.

 • Plan naprawczy.

 • Bariery wdrażania kultury odpowiedzialności.

7

PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE SPOTKAŃ Z ZESPOŁEM SPRZEDAŻY.
 • Przygotowanie spotkań.

 • Trudni uczestnicy spotkań.

 • Cyklicznie odprawy sprzedażowe.

 • Tablica Board Meetingowa.

8

COACHING TAKTYCZNY. WIZYTY PODWÓJNE.
 • Proces coachingu taktycznego.

 • „Reality check” – podwójne wizyty w praktyce.

 • Modyfikacja zachowań.

 • Technika „taśmy filmowej”.

 • Praca z przekonaniami.

9

MENADŻER TRENEREM SPRZEDAWCÓW. WDRAŻANIE METODY SANDLERA W ZESPOLE. 
 • Proces rozwoju osobistego.

 • Czy szkolenia przynoszą realne efekty biznesowe?

 • Co zrobić, żeby osiągnąć oczekiwany efekt?

 • Rola menadżera w procesie wdrażania szkoleń.

10

REKRUTACJA W ZESPOLE SPRZEDAŻY.
 • Jaki jest koszt nieudanej rekrutacji?

 • Czy manager powinien angażować się w rekrutację?

 • 3 poziomy słuchania.

 • Jakie pytania zadawać, jakich pytań unikać?

11

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ.
 • Proces reakcji na zmianę.

 • Wspieranie innych w zmianie.

 • Kroki w zarządzaniu zmianą.

 • Komunikowanie zmiany.

12

MOTYWACJA FINANSOWA I POZAFINANSOWA DZIAŁÓW SPRZEDAŻY. 
 • Przygotowanie strategii budowania systemu premiowego/prowizyjnego.

 • Wiązanie systemów finansowych z wynikami i procesami sprzedaży.

 • Korygowanie systemów i wprowadzanie zmian w nagłych sytuacjach rynkowych.

 • Systemy dla działów współpracujących ze sprzedażą.

 • Rozpoznawanie stylów komunikacyjnych z wykorzystaniem Extended DISC.

 • Główne motywatory i preferowany styl pracy.

Masz pytania/wątpliwości? Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.

 

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko: *
Adres e-mail: *
Numer telefonu: *
W jakich godzinach najlepiej się z Tobą kontaktować?
Powód kontaktu *
Wpisz swoją wiadomość:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) przez Cetus Consulting Jacek Czarnowski oraz Cetus Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 lok. 208. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.*

Informacje promocyjne
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących konferencji i szkoleń organizowanych przez firmy Cetus Consulting Jacek Czarnowski, Cetus Consulting Sp. z o.o. oraz Sandler Training drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Terminy warsztatów

Inwestycja w program

Miesięczny abonament - 1.600 PLN netto / osoba

 

Płatność następuje z góry za dany miesiąc.

TRENERZY W PROGRAMIE

Andrzej Twarowski

Lider Programu

Wprowadzał w 2005 r. metodę Sandlera do Polski.

Jacek Czarnowski

Senior Trener

Trener i konsultant Sandlera od 2010 r.

Michał Wójcik

Senior Trener

Prekursor (od 2009 r.) i ekspert metodyki Sandlera w Polsce.

Magdalena Grabowska

Konsultant, Trener

Związana z Sandlerem od 2013 r.

Masz pytania/wątpliwości? Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko: *
Adres e-mail: *
Numer telefonu: *
W jakich godzinach najlepiej się z Tobą kontaktować?
Powód kontaktu *
Wpisz swoją wiadomość:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) przez Cetus Consulting Jacek Czarnowski oraz Cetus Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 lok. 208. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.*

Informacje promocyjne
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących konferencji i szkoleń organizowanych przez firmy Cetus Consulting Jacek Czarnowski, Cetus Consulting Sp. z o.o. oraz Sandler Training drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.