SZKOŁA ROZWOJU MENEDŻERÓW

Szkoła Rozwoju Menedżerów jest to cykl sześciu dni szkoleniowych z obszaru przywództwa i zarządzania. Jego celem jest wyposażenie menedżerów w niezbędne kompetencje i umiejętności, potrzebne do efektywnego zarządzania zespołem w zmiennym środowisku biznesowym.

Podczas szkoleń, prowadzonych metodą warsztatową, uczestnicy nauczą się zasad komunikacji z pracownikami, budowania efektywnego zespołu, wyznaczania i operacjonalizacji celów. Menedżerowie zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu delegowania i egzekwowania zadań, prowadzenia spotkań 1:1, motywowania i angażowania zespołu do współpracy oraz udzielania jasnej informacji zwrotnej.

Zarówno wiedza merytoryczna jak i ćwiczenia praktyczne oparte są na konkretnych sytuacjach, z którymi każdy menedżer spotyka się na co dzień w sytuacjach biznesowych. Niejednokrotnie są to sytuacje trudne i stresowe, dotyczące zmiany, pracy pod presją czasu i wyniku lub w nowym środowisku – np. pracy w systemie hybrydowym.

Jakie kwestie poruszamy na szkoleniu?

Dla kogo jest ten program szkoleniowy?

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ 1

KOMUNIKACJA I RELACJE W BIZNESIE.
 • Fundament budowania relacji w biznesie – wstęp psychologiczno-filozoficzny.

 • Aktywne słuchanie.

 • Zarządzanie emocjami w relacjach.

 • Komunikowanie trudnych spraw.

 • Asertywność / Stawianie granic.

 • Zarządzanie sobą w stresie.

 • Unikanie komunikacji agresywnej.

DZIEŃ 2

BUDOWANIE ZESPOŁU.
 • Analiza raportu indywidualnego Extended DISC.

 • Budowanie świadomości różnorodności stylów komunikacji.

 • Wstępna diagnoza stylów komunikacyjnych zespołu.

 • Etapy rozwoju pracowników.

 • Komunikacja z pracownikami na różnych etapach rozwoju i w różnych sytuacjach biznesowych.

 • Zarządzanie różnicami pokoleniowymi w zespole.

 • Komunikowanie z najmłodszymi członkami zespołu.

DZIEŃ 3

TWORZENIE CELÓW I ZADAŃ. 
 • Analiza otoczenia biznesowego – model PESTEL.

 • Analiza konkurencji.

 • Analiza SWOT.

 • Tworzenie wizji rozwoju przedsiębiorstwa.

 • Tworzenie priorytetów rozwojowych – planowanie metodą OKR.

 • Praca na procesie - zadania, KPI, kamienie milowe.

DZIEŃ 4

REALIZACJA ZADAŃ I CELÓW.
 • Rola procesu w skutecznym realizowaniu celów.

 • Test diagnozujący styl zarządzania.

 • Zarządzanie poprzez kooperację

 • Strategia WIN-WIN w pracy Menedżera.

 • Zasady kontraktowania współpracy i efektywnego raportowania.

 • Zasady monitorowania i udzielania informacji zwrotnej.

 • Komunikacja korygująca i plany naprawcze.

DZIEŃ 5

MOTYWOWANIE I BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA.
 • Typy motywacji - motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.

 • Metody budowania motywacji w zespole z uwzględnieniem najmłodszego pokolenia pracowników.

 • Zarządzanie talentami.

 • Tworzenie możliwości i planowanie indywidualnego rozwoju pracowników.

 • Podstawowe zasady budowania systemów motywacji finansowej

DZIEŃ 6

DELEGOWANIE ZADAŃ I SPOTKANIA ZESPOŁU.
 • Zasady i komunikacja w delegowaniu zadań.

 • Typy spotkań zespołów.

 • Przygotowanie i prowadzenie spotkań operacyjnych.

 • Spotkanie zarządcze jako proces.

 • Sposoby moderowania spotkań.

 • Zasady zarządzania zespołem w systemie pracy zdalnej.

Jakie kompetencje rozwija program szkoleniowy?

KONSULTANCI PROWADZĄCY

Paula Leśniewska

Od 15 lat prowadzi szkolenia dla firm, korporacji, instytucji finansowych oraz osób prywatnych.

Specjalizuje się w tematyce związanej ze sprzedażą, promocją i rekrutacją. Doświadczenie sprzedażowe zyskała prowadząc dwie firmy: Agencję reklamową oraz firmę szkoleniową.

Przez 8 lat związana z branżą finansową, gdzie diagnozuje potrzeby szkoleniowe, wdraża i prowadzi szkolenia dotyczące produktów ubezpieczeniowo-finansowych dla specjalistów, menedżerów i dyrektorów.

Współpracuje przy tworzeniu standardów sprzedaży dla korporacji finansowych.

Prowadzi warsztaty motywacyjne oraz sesje coachingowe dla sprzedawców. Posiada doświadczenie w sprzedaży, jak również w prowadzeniu zespołu sprzedażowego na stanowisku dyrektora oddziału sprzedaży.

Absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe w WSB w Toruniu w zakresie Coachingu oraz Akademię Menedżera w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Jacek Czarnowski

Trener sprzedaży i zarządzania sprzedażą, konsultant, facylitator.

Pełnił stanowiska dyrektora sprzedaży i dyrektora marketingu na rynkach FMCG, mody i usług. Absolwent geografii i studiów MBA na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył też Akademię Konsultantów Zarządzania, Akademię Coachingu Biznesowego oraz Szkołę Facylitacji Pathways.

Od 2010 licencjonowany trener i konsultant Sandler Training. Właściciel gdańskiej firmy Cetus Consulting – franczyzobiorcy Sandler Training. Realizuje projekty skierowane do kadry menedżerskiej i handlowej, prowadzące do zwiększenia efektywności sprzedażowej. W jego szkoleniach, wykładach i seminariach wzięło udział ponad 11.000 osób.

Wykładał na studiach MBA na Uniwersytecie Gdańskim oraz Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Gdyni. Twórca i organizator największej w północnej Polsce cyklicznej konferencji dla menedżerów sprzedaży – odbywającej się od 2012 r. w Gdańsku "Morfologii Sprzedaży" i od 2018 r. "Morfologii Przywództwa".

Masz pytania/wątpliwości? Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.

 

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko: *
Adres e-mail: *
Numer telefonu: *
W jakich godzinach najlepiej się z Tobą kontaktować?
Powód kontaktu *
Wpisz swoją wiadomość:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) przez Cetus Consulting Jacek Czarnowski oraz Cetus Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 lok. 208. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.*

Informacje promocyjne
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących konferencji i szkoleń organizowanych przez firmy Cetus Consulting Jacek Czarnowski, Cetus Consulting Sp. z o.o. oraz Sandler Training drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.